1. COMMENTS

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Prezenta informare este in scopul de a va aduce la cunostinta aspectele cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale si la drepturile dvs. privind aceasta procedura în conformitate cu Regulamentul general 2016/679 privind protectia datelor („GDPR”) si legislatia nationala în vigoare.

1. Informatii generale

www.digitalizarenationala.ro este administrat de SC WEBSITELEX SRL , inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J….., CUI ………, telefon 0755337001, email contact@digitalizarenationala.ro. Datele cu caracter personal sunt orice informații care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Informațiile diferite care, adunate, pot duce la identificarea unei anumite persoane constituie și ele date cu caracter personal.

2. Scopul prelucrarii

Societatea prelucreaza datele dvs. cu caracter personal in urmatoarele scopuri:
• furnizarea de informatii cu privire la oferte comerciale/servicii
• pentru a face demersurile necesare in vederea incheierii unui contract;
• pentru a putea raspunde la intrebari si solicitari
• pentru a ne apara impotriva atacurilor cibernetice;
• pentru activitati de marketing, insa numai in situatia in care am primit consimtamantul in prealabil;
• pentru a oferi si imbunatatii serviciile pe care le oferim;

3. Temeiul juridic al prelucrarii

• In privinta datelor care ne sunt oferite in mod voluntar prin completarea si trimiterea formularelor sau prin contactarea noastra in orice mod, temeiul legal este „pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract” (art. 6 alin. 1 lit. b din Regulamentul UE 679/2016).

• Potrivit GDPR (aplicabil din 25 mai 2018), consimtamantul persoanei nu este cerut in situatia in care prelucrarea este necesara pentru efectuarea de demersuri pentru incheierea unui contract, indeplinirea unei obligatii legale sau interesul legitim.
In privinta datelor pe care le colectam automat prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare, temeiul pentru prelucrare este consimtamantul. Odata cu accesarea site-ului, utilizatorul isi da in mod valabil consimtamantul asupra prelucrarii.

• Prelucrarea datelor cu caracter personal în baza consimtamantului reprezinta un scop aditional prelucrarii datelor personale în vederea executarii contractului la care sunteti parte si nu conditioneaza furnizarea/prestarea serviciilor contractuale.

4. Categoriile de destinatari catre care se pot divulga datele personale colectate

Va asiguram ca nu vom dezvalui informatiile colectate catre terte parti, pentru a fi utilizate in propriile scopuri de marketing sau comerciale ale acestora. Avem obligatia sa dezvaluim aceste informatii catre urmatoarele entitati:

• Furnizori de servicii. Putem dezvalui informatiile altor companii care ne furnizeaza servicii si actioneaza in calitate de persoane imputernicite, cum ar fi companiile care ne ajuta pentru facturare sau care trimit e-mailuri in numele nostru. Aceste entitati sunt selectate cu o grija deosebita pentru a ne asigura ca indeplinesc cerintele specifice in materie de protectie a datelor cu caracter personal. Aceste entitati au o capacitate limitata de a utiliza informatiile furnizate de noi in alte scopuri decat cel de a ne furniza servicii;
• Instante de judecata, parchete sau alte autoritati publice centrale si locale
pentru a ne conforma legii sau drept raspuns la un procedura legala obligatorie (hotarare judecatoreasca, etc)
• Altor parti cu consimtamantul sau la instructiunile colectate
In afara situatiilor descrise in prezenta Politica de confidentialitate, este posibil sa transmitem informatiile tertilor carora utilizatorul consimte sau solicita sa intreprindem o astfel de actiune.

5. Durata pastrarii datelor personale si informatiilor sensibile

Datele dvs personale vor fi pastrate de societate pentru o perioada care nu depaseste perioada necesara pentru a atinge scopurile descrise mai sus si/sau pentru orice alta durata necesara în virtutea obligatiilor legale aplicabile.

 

6. Drepturile dumneavoastra

Regulamentul confera persoanelor carora li se prelucreaza date personale o serie de drepturi. Astfel:

• Dreptul de retragere a consimtamantului;
In situatia in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamant, utilizatorul isi retrage consimtamantul in orice moment si in mod gratuit prin transmiterea unui e-mail pe adresa indicata cu subiectul „retragere consimtamant”.

• Dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere;
• Dreptul de a se adresa justitiei;
• Dreptul de acces;
Utilizatorul are dreptul de a obtine din partea noastra o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care il privesc si, in caz afirmativ, utilizatorul va avea dreptul de acces la datele respective.
• Dreptul la rectificare;
Utilizatorul dreptul de a obtine de la noi, rectificarea/corectarea datelor cu caracter personal inexacte/eronate care il privesc,corectarea datelor cu character personal ce sunt incomplete.
• Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);
In situatiile in care datele nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor, s-a retras consimtamantul si nu exista un alt temei juridic pentru prelucrare, utilizatorul se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea sau datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, acesta dreptul de a obtine stergerea datelor care il privesc, fara intarzieri nejustificate.
• Dreptul la restrictionarea prelucrarii;
Ai dreptul de a obtine din partea noastra restrictionarea prelucrarii in urmatoarele situatii:
(a) contesti exactitatea datelor, pentru o perioada care ne permite noua sa verificam exactitatea datelor;
(b) prelucrarea este ilegala, iar tu te opui stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
(c) nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar tu ni le soliciti pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
(d) te-ai opus prelucrarii in conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile noastre legitime prevaleaza asupra drepturilor tale.

• Dreptul la portabilitatea datelor
Ai dreptul de a primi datele cu caracter personal care te privesc si pe care ni le-ai furnizat intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si ai dreptul de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea noastra, in cazul in care:
a. prelucrarea se bazeaza pe consimtamant in temeiul articolului 6 alin 1 lit. a sau al art 9 alin 2 lit a din GDPR sau pe un contract in temeiul art 6 alin 1 lit b din GDPR;
b. prelucrarea este efectuata prin mijloace automate.

• Dreptul de portabilitate/transfer- poti solicita operatorului sa iti transferer datele prelucrate unei terte personae
De retinut :
Termenul de raspuns la solicitarea utilizatorului este de 30 zile. Acesta poate fi modificat in functie de existenta unor motive specifice sau de complexitatea cererii primite.
In functie de dispozitiile legale in vigoare, in anumite situatii ne putem afla in imposibilitatea de a oferi acces la totalitatea informatiilor solicitate de utilizator. In cazul in care ne vom confrunta cu aceasta situatie, solicitantul va fi informat despre refuz si motivele care au stat la baza acestuia

Pentru mai multe informatii privind drepturile de care bneficiezi poti consulta Regulamentul UE 679/2016, accesand www.dataprotection.ro

A. Politica de confidentialitate

În momentul contractării unor servicii, vă putem solicita informații de identificare sau de contact (ex: nume, adresa de email, telefon, etc). Daca contactați departamentul de asistență va putem solicita diverse informații legate de sistemul de operare, tipurile de programe folosite sau alte detalii de ordin tehnic ce ne pot ajuta în rezolvarea solicitării dumneavoastră. La vizitarea site-ului nostru, vom colecta în mod automat adresa dv. IP, ora și data vizitei, tipul browserului folosit cât și fisierele pe care le-ati accesat. Aceste informații sunt doar jurnalizate, nu se proceseaza și nu se trimit unor terțe persoane.

Toate datele și informațiile furnizate de clienți, atât la momentul înregistrării pe site, cât și ulterioare, sunt absolut confidențiale. Aceste date sunt necesare și vor fi folosite exclusiv în scopul furnizării serviciilor comandate (confirmarea comenzilor, notificări, expedierea facturilor). Ele nu vor fi sub nici o formă trasmise terților sau folosite în alte scopuri.
În cazul plății cu card Visa sau MasterCard, datele legate de cardul dumneavoastra sunt introduse direct în sistemul de procesare aprobat de Visa sau MasterCard, iar în cazul în care cardul dumneavoastră a fost emis de catre o bancă certificată în sistemul 3D Secure, autorizarea tranzacției se face doar dupa autentificarea în acest sistem – introducerea unui cod/parola secretă știuta numai de dumneavoastră, similar codului PIN la tranzacțiile de la ATM.

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizatori, de a modifica conținutul site-urilor fără a avea acest drept sau de a afecta performațele serverelor va fi considerată ca o tentativă de fraudă și va pune în mișcare cercerarea penală împotriva celor responsabili.

Acest site nu oferă servicii persoanelor sub 18 ani.

CostiDesign.ro folosește Google Analytics pentru analizarea traficului pentru acest site și astfel este posibil ca IP-ul dv., tipul browserului cât și ora și data de acces să fie procesate pentru obținerea de date statistice legate de traficul site-ului.

Pe www.digitalizarenationala.ro si pe toate subdomeniile folosim cookie-uri care ne ajuta sa oferim servicii mai bune si sa imbunatatim experienta pe care vizitatorii o au in utilizarea site-ului nostru.